14683 Kießling (seit Saison 1)
7612 Borussen237 (seit Saison 1)
5796 Heile72 (seit Saison1)
5658 BatidadeCoco (Seit Saison 1)
4074 Trinksportler (seit Saison 1)
3246 19-michael-86 (Seit Saison 1)
3109 Marph9247 (Seit Saison 1)
2809 Tim (seit Saison 1)
3061 Jean.Maurice (Seit Saison 1)
2797 DerMarkus (Seit Tag 1) <--- NEU
2585 MagnusCarlsen (seit Saison 1)
2566 J.M.W. (seit Saison 1)
2427 Gigolino (Saison 1)
2407 Pikte (seit Saison 1)
2289 Pyron (seit Saison 1)
2261 ASM59 (seit Saison 19)
2205 Couchpotatoe2 (Saison1)
2220 vanderHeyden (seit Saison 1)
2171 smue (seit Saison 1)
1894 DerThomas81 (seit Saison 4)
1876 mike0403 (seit Saison 6)
1558 AlexMcLord (seit Saison 26)
1510 ahLeks5000 (seit Saison 1)
1448 Hubba14 (seit Saison 1)
1414 spommie2912 (seit Saison 1)
1396 TSV Barcelona 1860 ( seit Saison 1 )
1275 SerpentKing (seit Saison 1)
1087 Jens.37.Rapid (Seit Saison 1)
943 teufel63 (seit Saison 1)
896 TobiFfm (seit Saison 1)
856 shurik.by (seit Saison 1)
758 Sockensortierer (Seit Saison 10)
617 clubfan2 (seit Sasion1)
537 Malinois (seit Saison 1)
529 dfbChris (seit Saison 6)
465 Gandalfslimo (seit Saison 1)
435 vanDribbels (seit Saison 1)